Beskära träd - Trädbeskärning av proffs

Beskära träd på rätt sätt

När ska man beskära träd?

När ska man beskära träd?

JAS (juli, augusti och september), är ett kärt begrepp som många lever efter. Riktigt så enkelt är det inte även om det i många fall är sant. T.ex så gör vi ofta hamlingar på vintern när trädet är i dvala. Fruktträd som äppelträd ska inte beskäras när de blommar så här gäller JAS. Dock så går det alldeles utmärkt att beskära dem på vintern. Det är oftast även bäst prismässigt.

Är det dyrt att beskära träd?

Är det dyrt att beskära träd?

Det korta svaret är nej. Vi på Trygga Träd har flera uppskattade beskärnings-abonnemang. Ni får ett fast pris utifrån ert t.ex äppelträds storlek. Små träd tar vi 500kr efter RUT avdrag. medelstora 1000kr efter RUT och riktigt stora eller äldre träd efter bedömning. Då kommer vi ut en gång per år och hjälper er med era träd. Ingen risk att ni glömmer boka ingen risk att träden missar JAS fönstret. När det kommer till större träd som t.ex ek eller tall är det alltid efter bedömning.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Olika alternativ vid beskärning av träd

Olika alternativ vid beskärning av träd

De vanligast beskärningarna vi gör är äppleträd, syren buskar och ek träd. Utöver det så går det att beskära de flesta träd i någon utsträckning. Här förlitar vi oss på våra utbildade Arborister att göra bedömningen vad som är tryggt för trädet. För grov beskärning kan kraftigt reducera trädets livslängd. Krävs det ändå en rejäl beskärning lägger vi ofta upp det över flera år för att värna trädets bästa.

beskära dina träd!?

Många vet att det är bra att beskära sina träd men varför, och hur gör en egentligen!?


Det finns nog inget kort svar på varför en ska beskära sina träd. Då svaret är helt beroende på vilket träd det gäller. Inte bara vilken trädsort det är. Utan även vart trädet står samt hur trädet mår.


Det vanligaste träden vi beskär är äppleträd, päronträd och körsbärsträd. Dvs fruktträd av olika sorter. Oftast sker den beskärningen med utgångspunkten att frukten ska vara lättillgänglig. En annan vanlig orsak är storleken på till exempel äppleträdet, där tomten ofta sätter begränsningen för hur stort trädet rimligen kan växa sig. I de lägena är det viktigt att beskärningen av trädet sker i steg med en tydlig plan. Största felet en kan göra här är att beskära trädet för mycket. Det kommer leda till en stress i trädet. Den stressen resulterar oftast i en explosion av vattenskott. Detta kan lätt bli en ond cirkel som behöver brytas med beskärningar över flera säsonger för att bygga en bra struktur i trädet.

Beskära större träd som lönn, björk, ek eller andra stora träd


Oftast behövs en beskärning av större träd när de börjar bre ut sig mot hus eller vägar. Kommunen brukar inför vintersäsongen kontrollera att inget träd skymmer gatubelysningen. Då är det tomtägaren (trädägaren) som behöver åtgärda sitt träd. Här hjälper vi gärna till och lämnar självklart garanti på vårt arbete. Det innebär att om kommunen inte skulle vara nöjd med beskärningen kommer vi kostnadsfritt tillbaka. Anledningen till den garantin är att vi vill ta så lite som möjligt på trädet för att inte riskera trädets hälsa. Därför är det möjligt att vi behöver komma tillbaka och det är en risk vi gärna tar för att bevara trädet bästa välmående.


Hur mycket går det att reducera ett träd!?

Det beror helt på trädsorten. Våra arborister kommer alltid sätta trädets bästa i första hand. Ofta går det att reducera träden lite mindre en önskemålet, men lika ofta kan vi reducera träden på ett smartare eller snyggare sätt än tänkt. Där är arboristen lite av en konstnär i sitt yrkesutövande.