283020354_583960106479146_866784832277408691_n

Arborist i Stockholm - allt inom trädvård

Vad kostar en arborist?

Våra arborister har lång erfarenhet och är certifierade enligt europeisk standard. Det gör att vi kan utföra arbetet på bästa möjliga sätt för din trädgård eller utemiljö. Tack vare lång erfarenhet kan vi också utföra arbetet snabbt och effektivt vilket sänker din kostnad. Kontakta oss för en gratis offert. 

Våra arborister utför en mängd olika uppdrag. Allt från vanliga trädfällning, hamling av träd, avancerad trädfällning, beskärning av äppleträd m.m till riksbedömningar av träd och bevarande av äldre träd.

Kostnadsfri offert på tele: 08-36 20 08

1957651-9363931-k3p9yimqnn
20220520074718_IMG_4988

Vad gör en arborist?

En arborist är en expert inom trädvård. Ordet kommer från latinets arbor som betyder träd. 

För att bli en duktig arborist krävs det lång erfarenhet av det praktiska arbetet samt gedigna studier kring träden, olika insekter, svampar och olika trädsjukdomar. 

En klättrande arborist har utöver sin stora kunskap kring träd och trädvård även en utbildning i klättring och beskärning i träd med motorsåg. 

Arborist är inte en skyddad titel så tyvärr missbrukas det av vissa som kallar sig arborist utan att ha den bakgrunden som krävs. Därför är det alltid viktigt att kontrollera personen eller företaget som du vill anlita.

Vi är certifierade arborister

Expertis och Uppgifter inom Trädvård och Skogsbruk

En arborist är en skicklig yrkesperson med specialisering inom trädvård och skogsbruk. Deras primära mål är att säkerställa trädens välmående, säkerhet och estetik. Arborister innehar djupgående kunskap om trädens biologi, skadliga insekter, sjukdomar och de bästa.

Arboristens ansvarsområden kan variera beroende på arbetsplats och kundbehov. Deras expertis innefattar:

  • Professionell Beskärning och Trimning: Arborister utför skonsam beskärning av träd för att avlägsna döda, sjuka eller skadade grenar. Detta minskar risken för farliga grenfall och främjar trädens hälsa.
  • Effektiv Trädavlägsnande: Vid behov av att avlägsna ett träd som är dött eller riskabelt, kan arborister säkert genomföra avlägsnandet med specialutrustning och säkerhet som prioritet.
  • Formande av Träd: Genom korrekt formande kan arborister förbättra trädens estetik och förebygga problematisk tillväxt mot elkablar eller andra strukturer.
  • Proaktiv Trädvård: Arborister genomför behandlingar för att bekämpa skadliga insekter och sjukdomar som hotar trädens hälsa. De tillhandahåller även näring och gödsel för att främja optimal tillväxt.
  • Riskbedömning och Hantering: Med sin erfarenhet bedömer arborister trädens hälsa och struktur för att identifiera potentiella risker. De ger råd om åtgärder för att minimera risker och skydda både människor och egendom.
  • Expertis och Rådgivning: Arborister ger värdefulla råd till fastighetsägare, kommuner och andra kunder om trädvård, plantering och skötsel. De är också involverade i att utforma omfattande trädvårdsplaner.
  • Säker Trädklättring: Arborister är kunniga i säker trädklättring och använder avancerad utrustning och säkerhetsprotokoll för olika arbetsuppgifter.

 

För att sammanfatta spelar arborister en central roll i att upprätthålla trädens hälsa och skapa säkra och estetiskt tilltalande utemiljöer. Med sin omfattande expertis inom trädvård, skadedjurskontroll och säkerhetsprinciper är de oumbärliga för att vårda och bevara träd i både stadsmiljöer och naturliga områden. Kontakta våra professionella arborister för skräddarsydda lösningar för dina trädvårdsbehov.